(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Bánh blan dừa

Bánh blan dừa

35.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Bánh blan

Bánh blan

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè bưởi

Chè bưởi

20.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè bạch quả

Chè bạch quả

20.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

Dậu đỏ bánh lọt

Dậu đỏ bánh lọt

20.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

đậu xanh nha đam

đậu xanh nha đam

25.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè sen đặc biệt

Chè sen đặc biệt

25.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè nhãn nhục

Chè nhãn nhục

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè củ năng

Chè củ năng

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè long nhãn

Chè long nhãn

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè hột sen

Chè hột sen

20.000

Không đường hóa học - không chất bảo quản ...

Chè củ sen

Chè củ sen

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè bà ba

Chè bà ba

15.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè trôi nước

Chè trôi nước

15.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè đậu ván

Chè đậu ván

15.000

Khộng đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

CHè bắp

CHè bắp

15.000

Không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè khoai môn

Chè khoai môn

15.000

Khộng đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè đậu trắng nếp

Chè đậu trắng nếp

15.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè Thưng

Chè Thưng

18.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè chuối nướng

Chè chuối nướng

15.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...