(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Rau câu dừa

Rau câu dừa

28.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

Bánh blan dừa

Bánh blan dừa

30.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Bánh blan

Bánh blan

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè đậu ngự

Chè đậu ngự

18.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè bưởi

Chè bưởi

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè bạch quả

Chè bạch quả

20.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè khúc bạch

Chè khúc bạch

25.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột béo ...

Dậu đỏ bánh lọt

Dậu đỏ bánh lọt

20.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

đậu xanh nha đam

đậu xanh nha đam

22.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè thốt nốt

Chè thốt nốt

22.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè sen đặc biệt

Chè sen đặc biệt

25.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè nhãn nhục

Chè nhãn nhục

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè thập cẩm ĐB

Chè thập cẩm ĐB

22.000

tkhông đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè củ năng

Chè củ năng

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè long nhãn

Chè long nhãn

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè hột sen

Chè hột sen

20.000

Không đường hóa học - không chất bảo quản ...

Chè củ sen

Chè củ sen

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Bánh chuối

Bánh chuối

14.000

TẠM HẾT TẠM HẾT ...

CHè bột lọc

CHè bột lọc

16.000

TẠM HẾT ...