(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè bưởi

Chè bưởi

Đặc sản của Miền nam - Được làm từ phần vỏ trắng của quả bưởi -với dậu xanh cà vỏ- và bột năng - ăn lạnh với nước cốt dừa  

  • Giá 20.000