(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè Chuối

Chè Chuối

Nấu với chuối xiêm trắng -bột báng - nước cốt dừa ...và dương nhiên là có cả đường cát trắng  

  • Giá 15.000