(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè củ sen

Chè củ sen

Củ sen mấu vừa chín tới an vừa giòn vừa dẻo - mát lạnh - ngon - bổ 

  • Giá 20.000