(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè đậu đỏ

Chè đậu đỏ

Với đậu đỏ - bột dai - nước cốt dừa 

  • Giá 16.000