(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè đậu ngự

Chè đậu ngự

Một sáng tạo của bếp trưởng Chè Nam Bộ - với đậu ngự - thơm - bột năng - bột khoai - dừa rám ....ngon và lạ miệng 

  • Giá 20.000