(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè đậu trắng đá

Chè đậu trắng đá

Với đậu trắng Đà lạt - nước cốt dừa 

  • Giá 16.000