(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè đậu trắng nếp

Chè đậu trắng nếp

Với đậu bi -nếp ngỗng và nước cốt dừa 

  • Giá 15.000