(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
C đậu xanh đánh ĐB

C đậu xanh đánh ĐB

Với đậu xanh đánh - hột sen - thạch nạo - nước cốt dừa 

  • Giá 25.000