(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
C đậu xanh hột

C đậu xanh hột

vớt dậu xanh nguyên vỏ và nước cốt dừa 

  • Giá 16.000