(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè khúc bạch

Chè khúc bạch

Vớ sữa và bột hạnh nhân nguyên chất - dường - phomai - kh6ng có bất kỳ chất phu gia nào . không rau câu - dem lại cho qui khách cảm giác mềm mịn tan dần trong miệng 

  • Giá 25.000