(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè long nhãn

Chè long nhãn

Với hột sen và nhãn nhục - ăn lạnh 

  • Giá 20.000