(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè trôi nước

Chè trôi nước

15.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè đậu ván

Chè đậu ván

15.000

Khộng đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

CHè bắp

CHè bắp

15.000

Không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè khoai môn

Chè khoai môn

15.000

Khộng đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè đậu trắng nếp

Chè đậu trắng nếp

15.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè chuối nướng

Chè chuối nướng

15.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè Chuối

Chè Chuối

15.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...