(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Bánh chuối

Bánh chuối

14.000

TẠM HẾT TẠM HẾT ...

CHè bột lọc

CHè bột lọc

16.000

TẠM HẾT ...

Chè Sa kê

Chè Sa kê

22.000

TẠM HẾT ...

Chè đậu cút

Chè đậu cút

18.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè trôi nước

Chè trôi nước

14.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè táo xọn

Chè táo xọn

14.000

TẠM HẾT ...

Chè đậu ván

Chè đậu ván

14.000

Khộng đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

CHè bắp

CHè bắp

14.000

Không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè khoai môn

Chè khoai môn

14.000

Khộng đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè đậu trắng nếp

Chè đậu trắng nếp

14.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè chuối nướng

Chè chuối nướng

14.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè Chuối

Chè Chuối

14.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...