(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè sen đặc biệt

Chè sen đặc biệt

Với hột sen - nấm tuyết - đường phèn 

  • Giá 25.000