(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè Thái

Chè Thái

25.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Sâm bổ lượng

Sâm bổ lượng

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

C đậu xanh đánh ĐB

C đậu xanh đánh ĐB

25.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè thập cẩm

Chè thập cẩm

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

C đậu xanh hột

C đậu xanh hột

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè đậu đen

Chè đậu đen

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

C đậu xanh dánh

C đậu xanh dánh

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè đậu trắng đá

Chè đậu trắng đá

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè đậu đỏ

Chè đậu đỏ

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

C sương sa hột lựu

C sương sa hột lựu

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Rau câu dừa

Rau câu dừa

35.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

Bánh blan dừa

Bánh blan dừa

35.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Bánh blan

Bánh blan

16.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè bưởi

Chè bưởi

20.000

Không đường hóa học không chất bảo quản không bột bèo ...

Chè bạch quả

Chè bạch quả

20.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

Dậu đỏ bánh lọt

Dậu đỏ bánh lọt

20.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

đậu xanh nha đam

đậu xanh nha đam

25.000

Không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè sen đặc biệt

Chè sen đặc biệt

25.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè nhãn nhục

Chè nhãn nhục

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè củ năng

Chè củ năng

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...