(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè thốt nốt

Chè thốt nốt

22.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè sen đặc biệt

Chè sen đặc biệt

25.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè nhãn nhục

Chè nhãn nhục

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè thập cẩm ĐB

Chè thập cẩm ĐB

22.000

tkhông đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè củ năng

Chè củ năng

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè long nhãn

Chè long nhãn

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Chè hột sen

Chè hột sen

20.000

Không đường hóa học - không chất bảo quản ...

Chè củ sen

Chè củ sen

20.000

không đường hóa học không chất bảo quản ...

Bánh chuối

Bánh chuối

14.000

TẠM HẾT TẠM HẾT ...

CHè bột lọc

CHè bột lọc

16.000

TẠM HẾT ...

Chè Sa kê

Chè Sa kê

22.000

TẠM HẾT ...

Chè đậu cút

Chè đậu cút

18.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè bà ba

Chè bà ba

14.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè trôi nước

Chè trôi nước

14.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè táo xọn

Chè táo xọn

14.000

TẠM HẾT ...

Chè đậu ván

Chè đậu ván

14.000

Khộng đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

CHè bắp

CHè bắp

14.000

Không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè khoai môn

Chè khoai môn

14.000

Khộng đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè đậu trắng nếp

Chè đậu trắng nếp

14.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...