(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Chè Thưng

Chè Thưng

18.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè chuối nướng

Chè chuối nướng

14.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...

Chè Chuối

Chè Chuối

14.000

không đường hóa học không bột béo không chất bảo quản ...