(08)22165410-090 923 3215-fax:39110589
Tôm tẩm bột chiên

Tôm tẩm bột chiên

  • Giá 34.000